ORGANIZATOR

Zarząd Oddziału Małopolskiego SITP

Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie

Krakowska Rada
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelna Organizacja Techniczna